Мармур: MARMUR — Студия дизайна интерьера

Содержание

→ %d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%bc%d1%83%d1%80, перевод на русский

Тон асвятлення пытання быў зададзены асабіста Вільгельмам II, які сцвярджаў, што Брытанія спрабуе дэстабілізаваць уладу асманскага султана, а таксама звінаваціў Брытанію ў гібелі 80 тысяч армян.

Тон освещения вопроса был задан лично Вильгельмом II, который утверждал, что Британия пытается дестабилизировать власть османского султана, а также обвинил Британию в гибели 80 тысяч армян.

WikiMatrix

B±-, B0-мезоны змяшчаюць B-кварк і кварк (або антыкварк) першага пакалення (u- або D-кварк).

B±-, B0-мезоны содержат b-кварк и кварк (или антикварк) первого поколения (u- или d-кварк).

WikiMatrix

Паводле трактата «Пра кіраванне імперыяй» імператара Канстанціна VII Парфірароднага, харвацкая армія ў эпоху Таміслава складалася з 100 тысяч пяхоты і 60 000 кавалерыі, а таксама мела 80 вялікіх і 100 малых суднаў — іншымі словамі: узброеныя сілы Таміслава пераўзыходзілі сваёй моцай візантыйскія.

Согласно трактату «Об управлении империей» императора Константина VII Багрянородного, хорватская армия в эпоху Томислава состояла из 100 тысяч пехоты и 60 000 кавалерии, а также располагала 80 большими и 100 малыми судами — иными словами: вооружённые силы Томислава превосходили своей мощью византийские.

WikiMatrix

Найбольш распаўсюджанымі мясцовымі мовамі з’яўляюцца яванская, сунданская, мадурская — адпаведна, больш за 80 мільёнаў, 30 мільёнаў і 13 мільёнаў носьбітаў.

Наиболее распространёнными местными языками являются яванский, сунданский, мадурский — соответственно, более 80 миллионов, 30 миллионов и 13 миллионов носителей.

WikiMatrix

Заснаваны ў 2003 г. OMX — аператар Nordic Exchange, кантралюе парадку

80% рынку каштоўных папер Скандынавіі і Прыбалтыцы.

Основан в 2003 г. OMX — оператор Nordic Exchange, контролирующей порядка 80 % рынка ценных бумаг Скандинавии и Прибалтики.

WikiMatrix

Станцыі маюць даўжыню 80 метраў і абсталяваны бакавымі платформамі шырынёй 5 метраў.

Станции имеют длину 80 метров и оснащены боковыми платформами шириной 5 метров.

WikiMatrix

Перавозка будаўнічых матэрыялаў праходзіла 15—16 студзеня 1911 года (на ёй былі заняты 80 сабак, якія працавалі ў запрэжцы па 10 праз дзень), пад дах дом быў падведзены ўжо 21 студзеня.

Перевозка строительных материалов проходила 15—16 января 1911 года (на ней было занято 80 собак, работающих в упряжке по 10 через день), под крышу дом был подведён уже 21 января.

WikiMatrix

6 студзеня 1930 года пленум ЦК КП(б)Б прыняў рашэнне калектывізаваць 75-80% сялянскіх гаспадарак.

6 января 1930 года пленум ЦК КП(б)Б принял решение коллективизировать 75-80 % крестьянских хозяйств.

WikiMatrix

Па глыбіні ачага адрозніваюць нармальныя (70-80 км), прамежкавыя (80-300 км) і глыбокія землятрусу (больш за 300 км) .

По глубине очага различают нормальные (70—80 км), промежуточные (80—300 км) и глубокие землетрясения (более 300 км).

WikiMatrix

Да 2011 годзе яе гатоўнасць складала каля 80 %, аднак частка сродкаў, прызначаных для яе будаўніцтва, была перакладзеная на будаўніцтва спартыўна-аздараўленчага цэнтра.

К 2011 году её готовность составляла около 80 %, однако часть средств, предназначенных для её строительства, была переведена на строительство спортивно-оздоровительного центра.

WikiMatrix

У летапісах згадваецца колькасць 280 000 ратнікаў, 80 900 абозных людзей і 200 гармат, але звесткі гэтыя перабольшаны.

В летописях указывается численность 280 000 ратников, 80 900 обозных людей и 200 пушек, но эти данные сильно преувеличены.

WikiMatrix

Канфлікт паміж Макінтошам і Джойсам прадоўжыўся, на гэты раз з-за неабходнасці выкарыстоўваць сабак пры закладцы склада 80° пд. ш..

Конфликт между Макинтошем и Джойсом продолжился, на сей раз из-за необходимости использовать собак при закладке склада 80° ю. ш..

WikiMatrix

Сабрана больш за 80 000 экспанатаў, якія захоўваюцца ў музеях Новасібірска, Бійска, у школьных музеях Чорнага Ануя і Саланешнага.

Собрано более 80 000 экспонатов, которые хранятся в музеях Новосибирска, Бийска, в школьных музеях Чёрного Ануя и Солонешного.

WikiMatrix

Вы на

80% раварыст. »

Вы на 80% велосипедист. «

QED

Нямецкія субмарыны патапілі 80 партугальскіх караблёў.

Немецкие субмарины потопили 80 португальских кораблей.

WikiMatrix

Астранамічныя назіранні ў той дзень паказалі 83° 31′ пн. ш. пры 96° 27′ з. д..

Астрономические наблюдения в тот день показали 83° 31’ с. ш. при 96° 27’ з. д..

WikiMatrix

Лепшы вынік — 83-е месца ў спрынце на трасах Чэзана-Сан-Сікарыё ў 2006 годзе.

Лучший результат — 83-е место в спринте на трассах Чезано-Сан-Сикарио в 2006 году.

WikiMatrix

83°10,50′ з. д.HGЯO) Археолагі таксама выявілі ў кургане сляды чалавечай крэмацыі і камень для прашчы.

83°10,50′ з. д.HGЯOL) Археологи также обнаружили в кургане следы человеческой кремации и камень для пращи.

WikiMatrix

Наогул, сістэма viaTOLL павялічыцца на 83 км аўтамагістралей, 160 км хуткасных дарог і 56 км дарог рэспубліканскага значэння іншага класа.

В общей сложности, система viaTOLL увеличится на 83 км автомагистралей, 160 км скоростных дорог и 56 км дорог республиканского значения иного класса.

viatoll

Е́лінг (Jelling) — населены пункт у Даніі на паўвостраве Ютландыя (80 км ад Орхуса і 10 км ад Вейле).

Е́ллинг (Jelling) — населённый пункт в Дании на полуострове Ютландия (80 км от Орхуса и 10 км от Вейле).

WikiMatrix

У частцы, прысвечанай Амону, знаходзяцца: вялікі храм Амона-Ра храм бога Хансу (памеры 80 на 30 метраў).

В части, посвящённой Амону, находятся: большой храм Амона-Ра; храм бога Хонсу (размер 80х30 метров.

WikiMatrix

Аб’ядноўвае каля 80 сямействаў, больш 1000 родаў і каля 3400 відаў.

Я передал о курсе сто восемьдесят и что мы сохраняем три тысячи футов, а он собирается вернуть нас.

WikiMatrix

Пры ліку 5:38 у пятым адрэзку матча 21-ы сеяны турніру аформіў серыю ў

80 ачкоў і зрабіў лік 3:2, на што яго сапернік адказаў двума выніковымі падыходамі ў шостым фрэйме — 52 і 67 балаў.

При счете 5:38 в пятом отрезке матча 21-й сеянный турнира оформил серию в 80 очков и сделал счет 3:2, на что его соперник ответил двумя результативными подходами в шестом фрейме — 52 и 67 баллов.

WikiMatrix

Ардэны — адзін з першых 83 дэпартаментаў, створаных у сакавіку 1790 г. Утвораны на тэрыторыі былых правінцый Шампань, Аргона.

Арденны — один из первых 83 департаментов, созданных в марте 1790 г. Образован на территории бывших провинций Шампань, Аргона.

WikiMatrix

І ранняе сведчанне гэтага выяўляецца дзесьці

80— 120 тысяч год таму ў Афрыцы, дзе мы бачым, што абсыдыян, яшма і іншыя прадметы праходзяць вялікія адлегласці з Эфіопіі.

И раннее свидетельство этого обнаруживается где- то 80- 120 тысяч лет назад в Африке, где вы обнаруживаете обсидиан, яшму и другие предметы, прошедшие большие расстояния из Эфиопии.

QED

Ирком ИР-50 «Мармур»- венецианская штукатурка

Ирком ИР-50 — Венецианская штукатурка Мармур

Штукатурка представляет собой пасту белого цвета, которую можно использовать в базовом цвете или тонировать, используя колеровочные пасты на водной основе.

Состав: 

Используется для декоративной отделки интерьеров. Венецианской штукатуркой можно покрывать стены, потолок или элементы интерьера в квартирах, офисах, а также помещениях общественного пользования. Штукатурка позволяет создать эффектное покрытие, которое имитирует отполированный натуральный камень или мрамор.

Штукатурка выпускается в готовом виде, в пластиковых ведрах, фасовкой по 4,5 кг и 15 кг.

Основные особенности:
 • образует паропроницаемый слой;
 • легко наносить на основу;
 • только для работ внутри помещений;
 • можно тонировать;
 • экологически безопасный материал.

Венецианскую штукатурку можно наносить на основания из бетона, гипсокартона, кирпича, штукатурки и прочие.

Применение:

Штукатурка наносится на идеально гладкую поверхность. Работы рекомендуется выполнять при температуре от +15°С до +25°С. Перед применением состав следует тщательно перемешать. В случае необходимости можно разбавить водой (до 5%).

Наносить венецианскую штукатурку необходимо в несколько проходов, используя шпатель или кельму. Первый слой равномерно распределяется по поверхности, а второй наносится с небольшими незаполненными интервалами. Следующие слои заполняют оставшиеся промежутки.

Каждый последующий слой наносят через 1,5-2 часа после предыдущего. Примерно через 60 минут после нанесения последнего слоя, готовое покрытие необходимо отполировать до получения рисунка.

Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха.

После окончательного высыхания готовое покрытие следует покрыть воском, который защитит штукатурку от грязи и проникновения влаги, а также усилит насыщенность оттенка и блеск.

Ори Мармур (Ori Marmur) — Фильмы и сериалы

Продюсер Исполнительный продюсер

-film.ru

7,2зрители

6,4IMDb

6film.ru

7,4зрители

7IMDb

6film.ru

6,3зрители

6,3IMDb

5film.ru

6,2зрители

5,7IMDb

8film.ru

7,6зрители

8,7IMDb

9film.ru

8,1зрители

8IMDb

5film.ru

6,3зрители

5,6IMDb

-film.ru

6,5зрители

6,5IMDb

8film.ru

6,2зрители

6,3IMDb

6film.ru

6,2зрители

5,8IMDb

7film.ru

7,0зрители

5,9IMDb

ПиджакThe Jacket2005, детектив, драма, триллер, фантастика

7film.ru

7,1зрители

7,1IMDb

Таис Золотковская «Мармур»

Таис Золотковская

авторский сборник

Харьков: Эдена, 2010 г.

Тираж: 1000 экз.

ISBN: 978-966-8230-80-6

Тип обложки: твёрдая

Формат: 70×90/32 (107×165 мм)

Страниц: 128

Описание:

Иллюстрации: Романова Елизовета, Афанасьева Кристина, Мацькович Оксана, Владимирова Мария, Прибыткова Наталья, Гайда Наталья, Перова Татьяна, Равинская Анна, Саяпина Елена, Троекурова Мария, Черная Мария, Музика Оксана, Думина Ирина, Соловьева Валентина, Овчарова Катерина, Фролова Галина, Бычкова Екатерина, Козлов Максим, Бабушкина Ирина, Шабалина Татьяна, Плямко Надежда.

Содержание:

 1. Таис Золотковская. Маленькая кошка. Сказка (сказка), стр. 5-9
 2. Таис Золотковская. Шелковая Женщина (рассказ), стр. 10-12
 3. Таис Золотковская. Изумрудно-пасмурное (микрорассказ), стр. 13
 4. Таис Золотковская. Начало забытья (сказка), стр. 15-18
 5. Таис Золотковская. Ночное (микрорассказ), стр. 20
 6. Таис Золотковская. Смычки и скрипки (микрорассказ), стр. 22
 7. Таис Золотковская. Лю.бить (микрорассказ), стр. 24
 8. Таис Золотковская. Счастье (микрорассказ), стр. 26
 9. Таис Золотковская. Метросон (микрорассказ), стр. 28-30
 10. Таис Золотковская. Каин и Авель в старости (микрорассказ), стр. 31-32
 11. Таис Золотковская. Как я разрушила его роман (микрорассказ), стр. 34-36
 12. Таис Золотковская. Салли (микрорассказ), стр. 37-39
 13. Таис Золотковская. Мать (микрорассказ), стр. 40-43
 14. Таис Золотковская. Лиловые цветы (микрорассказ), стр. 44-47
 15. Таис Золотковская. Ангел (рассказ), стр. 48-55
 16. Таис Золотковская. Быть другой женщиной (рассказ), стр. 56-63
 17. Таис Золотковская. День рождения (рассказ), стр. 64-68
 18. Таис Золотковская. Изменчивость (рассказ), стр. 69-72
 19. Таис Золотковская. Мама Моего Мальчика (рассказ), стр. 73-78
 20. Таис Золотковская. Соперничество (рассказ), стр. 79-82
 21. Таис Золотковская. Цифры (рассказ), стр. 83-85
 22. Таис Золотковская. Переселение души (рассказ), стр. 87-89
 23. Таис Золотковская. Суббота (микрорассказ), стр. 91
 24. Таис Золотковская. Воскресенье (рассказ), стр. 92-96
 25. Таис Золотковская. ОДНА (рассказ), стр. 97-99
 26. Таис Золотковская. Ad infinitum (рассказ), стр. 100-122
 27. Таис Золотковская. Благодарности, стр. 125

Примечание:

Компьютерная верстка: Григорий Короп.

Информация об издании предоставлена: atgrin

значение фамилии, еврейская фамилия Мармур

Значение фамилии Мармур: Фамилия Мармур произошла от белорусского слова мармур, которое означает мрамор. Скорее всего, предок носителя этой фамилии изготовлял мрамор.. Происхождение фамилии Мармур: Еврейские фамилии.

Совместимые фамилии с фамилией Мармур

Аблин, Абрамсон, Абслер, Аврамчук, Авров, Авцон, Агрест, Адинаев, Адинов, Айзенбах и другие…

Смотрите также мужские и женские совместимые фамилии с фамилией Мармур.

Мармур: характер, достоинства и недостатки

Характер фамилии Мармур определяется свободомыслием и предприимчивостью, и в то же время внешним спокойствием и уравновешенностью. Необходимость познавать мир, сталкивается с врожденным чувством осторожности, поэтому Мармур приобретает жизненные уроки благодаря спонтанным актам храбрости. Они отличаются игривым, нередко импульсивным, но в целом жизнерадостным духом. С другой стороны, постоянная жизнерадостность может привести к беспокойствам и нетерпению в любых делах, к эмоциональным срывам, к трудностям в принятии повседневных обязанностей и обязательств в жизни, включая профессиональные и межличностные. Однако, раскладывая все по полочкам у себя в душе, Мармур обязательно обнаружит, что жизнь полна приятных и полезных мелочей и это придает сил двигаться дальше.

Число фамилии Мармур

Число фамилии пять (5) символизирует личность независимую, преисполненную стремлением к свободе. Скептически относятся к мнению окружающих, больше всего ценят свой личный жизненный опыт и нередко опираются на интуицию. Фамилия Мармур означает склонность к риску и даже авантюрам, поэтому нередко испытывают как успех, так и неудачу. Мармур любит путешествовать и делать новые открытия. Склонны к размышлениям, обладают аналитическим складом ума, находят выход из любых ситуаций. Но в то же время их поступки часто выглядят для окружающих странными и необычными…

Подробнее: число фамилии Мармур

Значение букв в фамилии Мармур

М — указывает на артистичность и желание всегда быть в центре внимания. Мармур отличается уверенностью в себе, усердием в делах, любит помогать другим.
А — олицетворяет одиночество и закрытость, но при этом Мармур обладает самодостаточностью и приземленностью, а также энергией для принятия всего нового и начала новых дел.
Р — указывает на развитую духовность, энергичность, самостоятельность и независимость, умение разглядеть главное. Мармур стремится к активным действиям, нередко к авантюрным и рисковым.
У — означает уравновешенность и способность быстро анализировать ситуацию и принимать правильные решения. Мармур обладает богатым воображением, эмпатией и альтруизмом.

Смотрите также: фонетический разбор и склонение по падежам фамилии Мармур, транслитерация фамилии Мармур.

Комментарии

💡 РАМКА 1 ПОСТ ЧОРН. МАРМУР

Рамки для однопостового монтажу Одинарні рамки в металевому, дерев’яному або кам’яному стилі виконані з фарбованого пластику

 

Ключевые особенности наших товаров

01

Известные бренды
Наша продукция от известных брендов, которая прекрасно зарекомендовала себя на рынке электротоваров.

02

Значительный ассортимент
Более 6000 наименований продукции. Вы непременно найдёте те товары, которые вам необходимы.

03

Обновление каталога продукции
Мы внимательно следим за новинками, поэтому вы можете рассчитывать на самые актуальные предложения.

04

Приемлемые цены
Благодаря своему качеству и нашим честным гарантийным обязательствам товары – лучшие в своём ценовом сегменте.

Почему нам можно доверять

 

 

Интернет-магазин «Хаузер» занимает третье место в стране в своём сегменте товара

 

 

Мы обладаем и дорожим репутацией ответственного поставщика.

Преимущества нашей компании

Наши менеджеры помогут сделать правильный выбор, расскажут про особенности тех или иных товаров.

При заказе и оплате товаров до 12:00 отправка осуществляется в тот же день, после 12:00 – на следующий рабочий день.

Ассортимент продукции в каталоге на нашем сайте постоянно обновляется.

Наш магазин предоставляет гарантию на все товары из ассортимента.

 

Желаете приобрести нашу продукцию? В таком случае достаточно оставить заявку. Наш менеджер оперативно её обработает и свяжется с вами для уточнения деталей. Мы осуществляем доставка во все регионы Украины службами логистики.

Как мы работаем?

Шаг 1

Оформление заявки на сайте или по телефону

Шаг 2

Консультация менеджера и согласование всех нюансов

Шаг 3

Оплата удобным способом

Шаг 4

Доставка выбранным способом

Купить


Также рекомендуем вам посмотреть другой товар для ремонта из нашего ассортимента.

Кроме этого, вы можете ознакомиться со всем перечнем товаров нашего интернет-магазина.

МАРМУР Ростислав Константинович (1923-1986) — Издательство АПРЕЛЬ

д.м.н., профессор, руководитель проблемной лаборатории ультразвука Одесского НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова, лауреат Государственной премии УССР

Родился 29 июня 1923 г. в г. Одессе в семье врачей.

В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, участвовал в обороне Ленинграда, освобождал Польшу.

В 1946 г. поступил в Одесский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, который окончил с отличием, и был рекомендован на научную работу в Одесский научно-исследовательский институт психиатрии и неврологии.

В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию по тромбоэмболическим расстройствам кровообращения головного мозга.

С 1957 г. до конца своей жизни Ростислав Константинович Мармур работал в Одесском НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова.

Он был одним из ведущих специалистов Советского Союза в области медико-биологической акустики, пионером использования ультразвука в офтальмологии.

Благодаря разработкам Р.К. Мармура и его учеников отечественная офтальмология обогатилась новыми оригинальными и высокоэффективными методами диагностики и лечения глазных заболеваний.

Им опубликовано более 140 работ, монография «Ультразвуковая терапия и диагностика глазных заболеваний» стала настольным руководством для практических врачей и физиотерапевтов. Важное практическое значение имеет раздел в монографии «Опухоли глаза, его придатков и орбиты».

Р.К. Мармур – автор 3 изобретений и 30 рационализаторских предложений. Он был прекрасным педагогом, активным пропагандистом внедрения достижений научно-технического процесса в широкую лечебную практику.

Много внимания он уделял подготовке научных кадров. Под его руководством выполнены 19 кандидатских диссертаций, оказана квалифицированная помощь по ряду других научно-исследовательских работ. Р.К. Мармур внес большой вклад в совершенствование диагностики глазных заболеваний, им обследовано около 100 тысяч больных.

Р.К. Мармур принимал непосредственное участие в создании специальной акустической аппаратуры для офтальмологии, которая в настоящее время выпускается медицинской промышленностью.

Научные разработки, проводимые под руководством профессора Р.К. Мармура, были включены в планы социально-экономического развития УССР, а также в координационный план АН СССР по проблеме «Ультразвук».

Р.К. Мармур награжден медалью «За трудовую доблесть» и почетным знаком «Отличник здравоохранения» и почетными знаками Советского комитета ветеранов войны. За комплекс фундаментальных и прикладных исследований в 1985 г. отмечен Государственной премией УССР в области науки и техники.

Р.К. Мармур был членом секции научного совета АН СССР по проблеме «Ультразвук», членом правления Республиканского научного общества офтальмологов и редколлегии «Офтальмологического журнала», на общественных началах руководил научно-исследовательским сектором НИИ глазных болезней и тканевой терапии им. акад. В.П. Филатова, был членом экспертной комиссии института.

О компании | Нью-Йорк и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | Мармур Медикал

Мы верим, что здоровье и красота тесно связаны. Внешний вид вашей кожи многое говорит о вашем общем самочувствии, а уход за кожей включает целостный подход к вашему образу жизни, включая упражнения, диету, сон и даже счастье.

Ваше тело уже оснащено самыми удивительными, совершенными механизмами омоложения и восстановления. Наша цель — поддержать эти замечательные системы, чтобы оптимизировать собственные естественные усилия вашего тела по борьбе со старением и вмешиваться там, где это необходимо, для лечения рака кожи или других проблемных областей.

Наш подход к обеим сторонам нашей практики — диагностике и лечению рака кожи и косметической дерматологии — одинаков: мы тесно сотрудничаем с нашими пациентами, чтобы собрать как можно больше информации, мы обсуждаем и оцениваем возможные процедуры (в том числе инновационные, передовые -краевые процессы), и мы приступаем к самому простому и прямому решению, адаптированному к конкретным потребностям и проблемам пациента. И во всех аспектах лечения мы сохраняем уважение, сострадание и уделяем максимальное внимание безопасности, которой заслуживает каждый из наших пациентов.

Доктор Мармур верит в сохранение старения ® . Мы хотим сохранить нашу здоровую кожу и предотвратить признаки старения, а также выглядеть самыми здоровыми и лучшими, не такими, как все. Косметическая хирургия может быть естественной и незаметной! Вы можете поколебаться и сказать: почему я не хочу, чтобы это заметили? Preservation Aging ®  – значит, вы просто великолепно выглядите! Каким-то загадочным образом у вас есть магический трюк, который заставляет вас стареть не так быстро, как могло бы быть в противном случае! Используя силу филлеров, термажа и других лазерных процедур в своем индивидуальном мастер-плане в консультации с нашей командой, вы получите пользу от незаметной косметической хирургии и сохранения старения ® .В конечном счете, мы хотим вступить в партнерские отношения с каждым из наших пациентов с целью помочь вам развить и вести образ жизни, который сделает вас здоровее, сильнее и сияющей.

Эллен Мармур | Mount Sinai

Сертифицированный дерматолог с углубленным обучением в области косметической лазерной хирургии и хирургии рака кожи по Моосу, доктор Мармур получила степень в области медицины в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна с отличием в области исследований вакцин против меланомы и наград Альфа-Омега-Альфа в целом. превосходство в медицине.Она прошла обучение по внутренним болезням в Медицинской школе Маунт-Синай и продолжила обучение по дерматологии в Корнельском госпитале. Доктор Мармур является главным исследователем более десяти научных исследований, включая исследование безопасности FDA с использованием филлера на основе гидроксиапатита кальция для темных типов кожи, лечения базально-клеточного рака и новых методов лечения актинического кератоза.

Член профессиональных организаций

Доктор Мармур является членом Американского общества дерматологической хирургии, Американской академии дерматологии, Нью-Йоркского дерматологического общества, Женского дерматологического общества, Американской ассоциации женщин-врачей, Американского колледжа микрографической хирургии Мооса и Кожная онкология и Американское общество лазерной медицины и хирургии.

Лекции, беседы и публикации

Доктор Мармур прочитал множество лекций как на национальном, так и на международном уровне, а также опубликовал множество статей в рецензируемых изданиях, включая дерматологическую хирургию. Доктор Мармур проводил исследования новых лазерных технологий, а также косметических наполнителей, таких как Radiesse. Она была приглашенным редактором при запуске нового журнала Your Health Now издателей The Merck Manual, и она была представлена ​​в New York Times, The New York Post, The New York Daily News, The Wall Street Journal, Vogue, W Magazine Allure, Elle, Self, Glamour, Cosmopolitan, Parade, In Style, Marie Claire, Oprah, People, Cookie, Women’s Health, Fitness, Ladies Home Journal, Parenting, Golf, WebMD, for Me Magazine, ABC News, Новости WCBS, Fox News и канал WB.Она была частым гостем на радио Martha Stewart Radio (Sirrius) Beauty Talk и в программе NPR How to save your life, которую слушают 33 миллиона человек.

Признание

Доктор Мармур получил награды за выдающиеся исследования в области вакцин против меланомы, за выдающиеся достижения в области клинической и академической медицины. Она также была награждена за окончание учебы с отличием, а также за исследования в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. В 2007 г. д-р Эллен Мармур удостоилась чести быть признанной «Ведущие специалисты в области здравоохранения мира»

www.ellenmarmur.com

В новостях

Доктор Мармур рассказывает о риске рака кожи в The Daily News , статья The Daily Check Up. Просмотрите PDF-файл.

Связанные ресурсы

Щелкните здесь, чтобы просмотреть пакет регистрации операции.

Доктор Эллен Мармур | MMSkincare

Доктор Эллен Мармур — ведущий дерматолог и хирург-дерматолог. Она является признанным и уважаемым экспертом в области диагностики и хирургии рака кожи, хирургии Мооса, реконструктивной хирургии, косметической хирургии и дерматологии женского здоровья.Помимо двух частных практик, д-р Мармур является адъюнкт-профессором кафедры дерматологии и кафедры генетики и геномных исследований в Медицинской школе Икана на горе Синай в Нью-Йорке.

Доктор Мармур является сертифицированным дерматологом, прошедшим стажировку по таким процедурам, как микрографическая хирургия Мооса для лечения рака кожи и косметическая хирургия, включая лазерное лечение и инъекции нейромодуляторов и наполнителей. В ее родословной есть честь получить высшую академическую награду по окончании медицинского образования — награду «Альфа-Омега-Альфа».Доктор Мармур в течение девяти лет проработала полный рабочий день в академических кругах в качестве первой женщины-руководителя отделения дерматологической хирургии и была повышена до должности первого вице-председателя отделения хирургической и косметической дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, где она была директором отделения хирургии. престижная программа стипендий процедурной дерматологии на протяжении многих лет.

Она является опытным клиническим исследователем, выигравшим множество грантов для инициированных исследователями исследований инъекционных наполнителей на этикетке FDA и вне ее, а также гранты на исследования в области эпигенетики космецевтики при старении кожи и на геномный анализ пациентов с раком кожи высокого риска. .В Mount Sinai она создала первый биобанк рака кожи и антивозрастных средств и положила начало новаторскому сотрудничеству между отделом генетики и геномных наук и отделом дерматологии. Протоколы ее исследований в области генетики послужили основой для того, чтобы отделы выиграли крупный грант на горе Синай для изучения акне.

В 2012 году доктор Мармур начал благотворительную деятельность под названием «Рак кожи, в поход!» 100% выручки идет на усилия Американской академии дерматологии по борьбе с раком кожи SPOT.Доктор Мармур совершил восхождение на гору Килиманджаро, Адирондак, Патагонию, а затем совершит поход в Денали (2018 г.) и Исландию (2019 г.), чтобы повысить осведомленность об экологических и других факторах риска развития рака кожи. На исследования уходят годы, а на предотвращение — секунды. За свои усилия она получила президентскую награду от AAD и две гуманитарные награды. Она является активным членом AAD и ASDS (Американское общество дерматологической хирургии).

Доктор Мармур очень гордится тем, что она мать 3 детей и 1 пасынка, жена, врач, работающий полный рабочий день, филантроп, исследователь и предприниматель.В будущем доктор Мармур хочет научиться лепке.

Мармур Метаморфоза – РежимПро®

 • Balance — Маска для лица MM, 4 шт. в упаковке

  Обычная цена
  $80.00

  Цена продажи
  80 долларов.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Balance — маска для лица MM, 4 шт. в упаковке

  Мармур Метаморфозы

  80,00 $

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Обычная цена
  85 долларов.00

  Цена продажи
  $85.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Отдых — Сыворотка ММ

  Мармур Метаморфозы

  85 долларов.00

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Repose — Маска для лица MM, 4 шт. в упаковке

  Обычная цена
  $80.00

  Цена продажи
  80 долларов.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Repose — Маска для лица MM, 4 шт. в упаковке

  Мармур Метаморфозы

  80,00 $

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Обычная цена
  85 долларов.00

  Цена продажи
  $85.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Баланс — Сыворотка ММ

  Мармур Метаморфозы

  85 долларов.00

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Revive — Маска для лица MM, 4 шт. в упаковке

  Обычная цена
  $80.00

  Цена продажи
  80 долларов.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Revive — маска для лица MM, 4 шт. в упаковке

  Мармур Метаморфозы

  80,00 $

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Repose — Маска для шеи и груди MM, 4 шт. в упаковке

  Обычная цена
  80 долларов.00

  Цена продажи
  $80.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Repose — Маска для шеи и груди MM, 4 шт. в упаковке

  Мармур Метаморфозы

  80 долларов.00

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Revive — Маска для шеи и груди MM, 4 шт. в упаковке

  Обычная цена
  $80.00

  Цена продажи
  80 долларов.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Revive — маска для шеи и груди MM, 4 шт. в упаковке

  Мармур Метаморфозы

  80,00 $

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Обычная цена
  99 долларов.99

  Цена продажи
  99,99 долларов США распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Стартовый пакет MM Repose

  Мармур Метаморфозы

  99 долларов.99

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Обычная цена
  795,00 долларов США

  Цена продажи
  795,00 долларов США распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  ММСфера 2.0

  Мармур Метаморфозы

  795,00 $

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Обычная цена
  99,99 долларов США

  Цена продажи
  99 долларов.99 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Стартовый набор MM Revive

  Мармур Метаморфозы

  $99,99

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Обычная цена
  99 долларов.99

  Цена продажи
  99,99 долларов США распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Стартовый пакет MM Balance

  Мармур Метаморфозы

  99 долларов.99

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Balance — Маска для шеи и груди MM, 4 шт. в упаковке

  Обычная цена
  $80.00

  Цена продажи
  80 долларов.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Balance — маска для шеи и груди MM, 4 шт. в упаковке

  Мармур Метаморфозы

  80,00 $

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +
 • Обычная цена
  85 долларов.00

  Цена продажи
  $85.00 распродажа

  Цена за единицу
  /за

  Мармур Метаморфозы

  Revive — Сыворотка ММ

  Мармур Метаморфозы

  85 долларов.00

  Название по умолчаниюДобавить в корзину +

Используйте стрелки влево/вправо для перемещения по слайд-шоу или проведите пальцем влево/вправо при использовании мобильного устройства

В центре внимания врачей: Эллен Мармур, доктор медицины

Ноябрь 2017 г.

Взгляд на красоту с ног до головы.

Сегодняшние косметические дерматологические процедуры могут решить проблемы, затрагивающие все тело с головы до ног, и дерматолог из Нью-Йорка Эллен Мармур, доктор медицинских наук, с энтузиазмом относится ко всем новым возможностям и тому, как они работают вместе для синергетического эффекта омоложения.Доктор Мармур, адъюнкт-профессор кафедры дерматологии и генетики и геномных исследований Медицинского центра Mount Sinai, рассказал журналу Практическая дерматология ® о том, что сегодня в тренде.

Какие косметические проблемы сегодня больше всего беспокоят пациентов?

Ellen Marmur, MD: Основными косметическими проблемами для мужчин являются темные круги под глазами, усталость и обвисание линии челюсти/шеи. Для женщин основными проблемами являются морщины, коричневые пятна и жировые отложения.

Какие новые методы лечения/продукты/устройства вы больше всего рады предложить?

Dr. Marmur: Наполнители — моя любимая косметическая процедура, потому что я могу быть очень артистичной. Я в восторге от Juvéderm Volbella за его мягкость на губах и Restylane Defyne за его подтяжку и естественный вид на лице. Мне нравится широкий спектр лепки тела, который мы можем предложить с использованием криолиполиза, радиочастоты (РЧ), ультразвука и инъекций для неинвазивного уменьшения жира и подтяжки кожи.Я всегда любил Термаж, и мы одни из немногих, кто предлагает новейший и самый быстрый Термаж в стране. Термаж придает всему лицу, линии подбородка и шее 3D-подтяжку на 5 мм, что является совершенно естественным.

Я называю это Preservation Aging®, потому что моя страсть и философия заключается в том, что хорошее старение включает в себя максимально естественное сохранение нашей кожи, поэтому нам нужно меньше наполнителей или мы можем отсрочить операцию как можно дольше, если не навсегда!

Я в восторге от моего новейшего устройства, изобретенного в Южной Корее — да, Korean Beauty пришла к технологиям — RF + микронидлинг.Я не был в восторге от микронидлинга только для кожи, но добавление радиочастотной энергии обеспечивает глубокий взрыв тепла в тканях, чтобы подтянуть кожу и закрыть поры для эластичной, увлажненной кожи. Он называется Intracel, и после тестирования нескольких устройств все мои пациенты сказали: «Вау! Я люблю это!»

В вашей практике большие комбинации?

Д-р Мармур: Да, мы создаем генеральный план для каждого пациента и персонализируем годовой план с учетом их проблем.

Мне нравится, когда мои пациенты показывают мне свои фотографии из прошлого, улыбающиеся и отдыхающие, чтобы я мог уважать их отчетливый баланс и внешний вид.Мой подход заключается в использовании таких технологий, как лазеры, для улучшения здоровья и целостности их кожи — цвета лица, текстуры и эластичности, — что позволяет коже лучше облегать их лицо, как Spanx. Я слежу за структурой их костей в качестве руководства по использованию наполнителей для поднятия и восстановления баланса. Я курирую нейромодуляторы каждого пациента (Ксеомин, Диспорт или Косметический Ботокс), чтобы со временем установить их лучший режим. И, наконец, я помогаю пациентам совмещать свои медицинские и косметические процедуры с лучшим аутентичным уходом за кожей в домашних условиях, используя потрясающий ресурс под названием RegimenPro.

Омоложение рук все еще актуальна?

Доктор Мармур: Руки как новая шея. Когда пациенты начинают замечать, что их руки стареют, они хотят, чтобы их немедленно исправили. Коричневые пятна являются первыми и самыми простыми при использовании новейшей пикосекундной технологии под названием PiQ04 от Lumenis. Далее, филлер — отличный и безопасный способ скрыть выступающие связки и вены на худых руках. И, наконец, мы изучаем естественные и безопасные результаты введения тонких наполнителей в пальцы.

Руки чувствительны, поэтому мой совет всегда начинать с небольшого количества наполнителя. Вы всегда можете добавить больше.

Лучший дерматолог Нью-Йорка и Хэмптона на 2020 год | Доктор Эллен Мармур

Доктор Эллен Мармур, ведущий дерматолог компании Marmur Medical в Нью-Йорке, а теперь MM3 Beach Bungalow в Уотер-Милл, Нью-Йорк, является ведущим дерматологом в этом районе на 2020 год. адъюнкт-профессор кафедры дерматологии и кафедры генетики и геномных исследований Медицинской школы Икана на горе Синай.И, стремясь бороться с процессом старения, чтобы выглядеть так же молодо, как мы себя чувствуем, доктор Мармур разработал линию средств по уходу за кожей MMSkincare и предлагает множество услуг, которые помогут вам стать лучше.

Управляя двумя офисами в Нью-Йорке, она привыкла гулять по городу и встречаться с пациентами, которые обращаются к ней за последними дерматологическими инновациями. Но когда разразился COVID-19, доктор Мармур хотела безопасно предложить своим пациентам место для изучения косметических процедур и сделать это в роскошной обстановке под открытым небом.Итак, она открыла своего рода бунгало в шикарном Water Mill, чтобы обслуживать тех, кто регулярно курсирует между городом и Хэмптонсом. Результатом является идеальное сочетание хорошо продезинфицированной, свежей среды и настоящего дерматологического предложения, которое может помочь любому выглядеть лучше в летние месяцы и в праздничный сезон.

Недавно мы посетили доктора Мармур в пляжном бунгало MM3 в Водяной мельнице, чтобы немного подправить ситуацию после карантина, и были очарованы тем, что она и ее команда создали.Зона хорошо оборудована всем, от наполнителей (всех видов), ботокса, кибеллы, светодиодного омоложения, станции для лица, станции для ухода за телом, CoolTone (тонизирование мышц от CoolSculpting), массажа и многого другого. Мы думали, что это может быть парная версия ее обычных предложений в городе, но доктор Мармур никогда не делает ничего наполовину. MM3 Beach Bungalow предлагает набор процедур, которые помогут вам полностью раскрыть свой потенциал красоты.

Как всегда, доктор Мармур был внимателен и добр, мил и весел.Она проанализировала мое лицо, как настоящий художник, и после серии инъекций ботокса, Restylane Silk, Kybella под подбородок и Radiesse я стал выглядеть почти безупречно. Она не торопится и чутко относится к потребностям и желаниям каждого пациента, когда дело касается их внешности. А синяки? Не один. Я ушел без единого синяка, и ни один из них не появился в течение нескольких дней после лечения.

Независимо от того, ищете ли вы нового дерматолога или хотите освежить свой внешний вид после того, как последние четыре месяца застряли в помещении, Dr.Мармур — врач, к которому нужно идти. Вы можете навестить ее в Нью-Йорке или на Уотер Милл, позвонив по номеру ее офиса или отправив электронное письмо по адресу [email protected] Мужчина или женщина, вы не захотите идти ни к кому другому, как только увидите, на что она способна.

Симпозиум Юлиуса Мармура | Программы магистратуры в области биомедицинских наук

Симпозиум Marmur — главное мероприятие года для выпускников, посвященное научному вкладу наших студентов. Эта награда, названная в честь доктора Юлиуса Мармура, присуждается за его пожизненный вклад в структуру ДНК и генетику дрожжей, а также за его приверженность последипломному образованию ежегодно отмечаются премией Marmur Research Awards.Юлиус Мармур был членом факультета Эйнштейна в течение тридцати трех лет.

Marmur Награжденные представляют свои работы сообществу Эйнштейна, включая преподавателей, студентов и приглашенных соискателей, принятых на программу PhD. Презентации лауреатов сопровождаются плакатной сессией в кампусе, на которой нынешние аспиранты демонстрируют захватывающие исследования, проводимые в Эйнштейне.

 

Дата: понедельник, 21 марта 2022 г.
Время: 12:00
Размещено через Zoom
Посмотреть победителей 2022 г. 

Посмотреть победителей прошлых лет


О докторе.Юлий Мармур


Сегодня Юлиуса Мармура помнят как одного из отцов-основателей молекулярной биологии, а также за его энтузиазм и преданность образованию.

Он разработал первый метод выделения высокоочищенной и высококачественной ДНК. Он участвовал в решающих экспериментах, демонстрирующих гибридизацию нитей ДНК и физические характеристики отжига ДНК. Его пожизненные обязательства в области структуры ДНК, генетики дрожжей и последипломного образования ежегодно отмечаются премией Marmur Research Awards.Юлиус Мармур был членом факультета Эйнштейна в течение тридцати трех лет.

Родившийся в Польше и получивший образование в Канаде, доктор Мармур переехал из Университета Макгилла в Канаде в штат Айова, после чего ненадолго побывал в Национальном институте здоровья, Рокфеллеровском университете и Институте Пастера в Париже. В Гарварде он сотрудничал с Полом Доти и Карлом Л. Шильдкраутом (в настоящее время профессором клеточной биологии здесь, в Эйнштейне) над созданием технологий для манипулирования и изучения структуры и функций ДНК. Методы, разработанные Мармуром, стали одними из самых мощных методов изучения современной микробной генетики.Он и его коллеги разработали метод градиента хлорида цезия для отделения небольших кольцевых ДНК от геномной ДНК. Он определил характеристики разделения цепей ДНК, ренатурации и гибридизации. После Гарварда он перешел в Брандейс, а затем к Эйнштейну в качестве профессора кафедры биохимии и генетики. Эйнштейн впервые применил дрожжи в качестве организма для генетических и биохимических исследований.

У Юлиуса Мармура было много дополнительных обязанностей, профессиональных, гражданских и личных.Он был увлеченным и преданным учителем, глубоко заботившимся о благополучии и образовании своих учеников. Он всегда был готов помочь студентам с научными проблемами. Ему было бы особенно приятно, если бы его имя ассоциировалось с премией для самых многообещающих молодых ученых в Высшей школе, которой он посвятил так много своей жизни.

Предыдущие симпозиумы Julius Marmur

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.